Tilmelding Agersø Rundt 2018

 

OBS! Tilmelding af både er forlænget til 4 september. Tilmelding til festen er forlænget til 2 september

Da vi har været nødsaget til at sætte en øvre grænse for deltagerantallet til årets arrangement, vil tilmeldingerne blive registreret efter princippet ”først til mølle”, og derfor tilrådes det at tilmelde sig så tidligt som muligt.

Tilmelding til sejladsen:

Startgebyr udgør kr. 250,- pr. tilmeldt. Startgebyr mrk. Skippers og bådens navn indbetales senest den 4. september 2018.

Tilmelding til festarrangement lørdag aften:

Selv om du ikke sejler med i kapsejladsen, er der alligevel mulighed for at deltage i aftenens fest.
Tilmeldingsgebyr til aftens fest udgør 100,- pr. deltager. Man er naturligvis velkommen til at invitere venner og bekendte til aftens fest.
Fristen er også her den 2. september 2018.
Eftertilmeldinger til festen er ikke mulig.

Husk at tilmelde dig under det separate tilmeldingsfelt med det samlede antal personer.
Gæster modtager madservering og deltager i aftenens stort anlagte festligheder, dog uden mulighed for sejladspræmier, men deltager i lotteriet om meget fine lodtrækningspræmier. Se indbydelsen.

Præmier:

Det samlede præmiebord overstiger 50.000 kroner.
Der uddeles sejladspræmier for hver 3. startende både i hvert løb.
Overrækkelsen af sejladspræmier sker i eller ved teltet, forventet ca. 17. (afhængig af sidste måltagning) Der ud over vil der, som nævnt ovenfor, være en lang række meget pæne lotteripræmier, som udloddes under aftenens festligheder i teltet.

Sponsorer:

Uden massiv opbakning fra en lang række villige sponsorer ville dette arrangement ikke kunne lade sig gennemføre,
…derfor en stor tak til vores sponsorer!

Velkommen til årets sjoveste sejlads på Storebælt!

Felter med rød stjerne skal udfyldes